Multatuli-lezing

De Multatuli-lezing wordt sinds 1996 jaarlijks beurtelings in Breda en Leuven (BE) georganiseerd. Sinds enkele jaren is ‘de democratie als basis voor een rechtvaardige samenleving en voorwaarde voor vrede’ het hoofdthema van de lezing. Daarmee beoogt de Multatuli-lezing een bijdrage te leveren aan het debat over de waarde van democratie en vrede voor de lokale, nationale en internationale samenleving.

BLIKsum organiseert de Multatuli-lezing in opdracht van Stichting Multatuli Lezing Nederland. Op 16 november 2018 vindt de tweeëntwintigste editie plaats. Dan wordt ingegaan op de thema’s verzet, propaganda en beeldvorming.

Bij de term ‘verzet’ denken we al snel aan het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar verzet is van alle tijden: het ontstaat wanneer een deel van de bevolking zich keert tegen de gevestigde orde. Dominantie leidt tot verzet; evolueert dominantie tot onderdrukking, dan wordt het verzet sterker.

In drie verschillende speeches komen bij deze Multatuli-lezing diverse vormen van verzet aan bod. Vormen van verzet die bijdragen aan een rechtvaardige, vrije en democratische samenleving, maar ook vormen die deze samenleving bedreigen.

Wanneer is verzet gerechtvaardigd? Wie bepaalt dat? En hoe ziet verzet er anno 2018 uit — in Nederland, maar ook daarbuiten? Prof. Dr. Ben Schoenmaker (Nederlands Instituut voor Militaire Historie), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Diederik Samsom gaan in hun speeches in op dit interessante onderwerp. Simone Jacobs (Stichting Aletta) reflecteert op hun lezingen. Onder leiding van Frénk van der Linden gaan zij aan het eind met elkaar in gesprek, ook het publiek zal in de gelegenheid zijn hieraan deel te nemen.

  • Multatuli in MEZZ 20 1024x684
  • Multatuli op KMA 20 1024x684