Doodgewoon Wim van Ophem

Het boek ‘Doodgewoon’ gaat over de laatste levensfase in het leven van een mens. Aspecten als ouderdom, vereenzaming, ziekte en dood komen aan bod en worden op een integere, maar tevens intrigerende wijze in beeld gebracht. Fotograaf Wim Van Ophem fotografeert zijn onderwerp eenvoudig, invoelbaar en helder, om zo direct mogelijk de werkelijkheid te laten zien die hij – vanuit de hoedanigheid van verpleegkundige in de terminale zorg – bijna dagelijks waarneemt. Door middel van zijn fotografische beeldtaal confronteert hij de maatschappij met de kwetsbaarheid van de mens.

Het zou te eenvoudig zijn het werk van Van Ophem als puur journalistiek te omschrijven, gezien de autonomie waarmee hij zijn onderwerp benadert. Vanuit een persoonlijk engagement verdiept hij zich in zijn onderwerp en toont daarmee zijn talent en betrokkenheid.

Doodgewoon is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VSBfonds.

Vormgeving: Hugo d’Alte
Met tekstbijdragen van Wim van Sinderen & Arthur Crucq
Gedichten van Augustinus van Zunderen & Frederik van Eeden
72 pagina’s – 22,5 x 30 cm – gebonden – Nederlands & Engels
ISBN 905973033x
Uitgever: episode publishers

  • d03
  • doodgewoon
  • d123
  • d13
  • d06
  • d04